Kaikki Paalukadulta Sähkövinberg Oy | Turvaxi | Mee 2 | Isokynnys | Saimaan Sammutinhuolto

Sammutinhuolto

Sammutuskaluston tarkastukset ja huollot sekä painelaitteiden määräaikaistarkastukset. Poistumisreittien sekä turvaopasteiden tarkastukset ja asennukset.

Sammutinmyynti

Sammutus- ja palokalusto, poistumisreitti- ja turvaopasteet, öljyntorjunta- ja ympäristönsuojelutuotteet, kaasut, vss-varusteet
sekä muut turvallisuustuotteet, henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatteet, EA-tuotteet.

Koulutus ja konsultointi

Tuote-, alkusammutus-, tulityö- ja työsuojelukoulutusta sekä poistumireittien merkitsemissuunnittelua ja turvallisuussuunnitelmien tekoa.